مراحل خريد 1. انتخاب فرش مورد نظر از گالري
2. واريز مبلغ فرش به يکي از حسابهاي زير:
3. تکميل فرم سفارش
(پس از تکميل فرم، فرش درخواستي ارسال خواهد شد.)
فرم سفارش فرش
(توجه: تکميل تمامي فيلدهاي اطلاعاتي الزامي است.)

نام
کشور
استان
شهر
آدرس
کد پستي
تلفن تماس
ايميل

نوع واريز
حساب واريزي
مبلغ واريزي(تومان)
شماره فيش
تاريخ واريز انتخاب تاريخ
کد فرش