بيوگرافي
اینجانب کار فرش را از سال 1368 در کنار پدر( محمد رضا واعظ نایینی) که از سال 1342 در امر تولید و خرید و فروش فرش نایین مشغول بوده و هست شروع نمودم. بعلت علاقه ای که به این هنر اصیل شهرمان نایین داشتم، در زمینه بهترین تولید و خرید و فروش و صادرات بکشورهای اروپایی و سایر کشورهای دنیا فعالیت مستمر داشته و دارم. امیداوارم در معرفی این هنر اصیل ایران بمردم دنیا موفق باشم. ضمناً با تشکر و سپاس از کلیه دوستداران این هنر ارزشمند و جاودانه افتخار دارد که سفارش تولید اصیل ترین فرشهای این خطه از ایران زمین را در انواع رنگها و سایزهای مختلف بدوستداران این هنر عرضه نمایم. 
حميدرضا واعظ نائيني