توجه:امکان سفارش فرش‌هاي غير موجود از طريق تماس وجود دارد.
تصوير فرش
کُد:1  
طرح (نقشه):محرابی  
رنگ زمينه:مسی  
محل بافت:نائین  
مدت زمان بافت:23 ماه
رج شمار:170 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):200 * 130
نوع جنس:ابریشم  
جنس تار:ابریشم  
قيمت7,000,000 تومان
وضعيتموجود نيست
تصوير فرش
کُد:179  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:لاکی  
محل بافت:نائین  
مدت زمان بافت:12 ماه
رج شمار:110 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):85 * 85
نوع جنس:پشم و ابریشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت5,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:375  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:لاکی  
محل بافت:نائین  
مدت زمان بافت:20 ماه
رج شمار:55 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9لا  
قيمت6,000,000 تومان
وضعيتموجود است