توجه:امکان سفارش فرش‌هاي غير موجود از طريق تماس وجود دارد.
تصوير فرش
کُد:141  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:کرم  
محل بافت:نا ئین241/197  
مدت زمان بافت:16 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):250 * 200
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت1,050,000 تومان
وضعيتموجود نيست
تصوير فرش
کُد:142  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:كرم  
محل بافت:نا ئین241/197  
مدت زمان بافت:16 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):250 * 200
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت1,050,000 تومان
وضعيتموجود نيست