توجه:امکان سفارش فرش‌هاي غير موجود از طريق تماس وجود دارد.
تصوير فرش
کُد:28  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:سورمه ای  
محل بافت:نا ئین128-89  
مدت زمان بافت:8 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):130 * 90
نوع جنس:پشم و ابریشم  
جنس تار:نخ  
قيمت800,000 تومان
وضعيتموجود نيست
تصوير فرش
کُد:32  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:فیلی  
محل بافت:نا ئین128-89  
مدت زمان بافت:8 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):130 * 90
نوع جنس:پشم و ابریشم  
جنس تار:نخ  
قيمت800,000 تومان
وضعيتموجود است