توجه:امکان سفارش فرش‌هاي غير موجود از طريق تماس وجود دارد.
تصوير فرش
کُد:276  
طرح (نقشه):ترنج و لچک  
رنگ زمينه:کرم  
محل بافت:نا ئین  
مدت زمان بافت:36 ماه
رج شمار:120 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:90% ابریشم  
جنس تار:ابریشم  
قيمت25,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:315  
طرح (نقشه):ترنج و لچک  
رنگ زمينه:طلا ئی  
محل بافت:نا ئین  
مدت زمان بافت:40 ماه
رج شمار:90 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):350 * 250
نوع جنس:90% ابریشم  
جنس تار:ابریشم  
قيمت50,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:316  
طرح (نقشه):ترنج و لچک  
رنگ زمينه:بز  
محل بافت:نا ئین  
مدت زمان بافت:40 ماه
رج شمار:90 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):350 * 250
نوع جنس:90% ابریشم  
جنس تار:ابریشم  
قيمت45,000,000 تومان
وضعيتموجود است