توجه:امکان سفارش فرش‌هاي غير موجود از طريق تماس وجود دارد.
تصوير فرش
کُد:376  
طرح (نقشه):ترنج ولچک  
رنگ زمينه:کرم  
محل بافت:نایین  
مدت زمان بافت:26 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:یشم وابریشم  
جنس تار:نخ6لا  
قيمت16,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:380  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:سورمه ای  
محل بافت:نایین  
مدت زمان بافت:30 ماه
رج شمار:90 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:یشم وابریشم  
جنس تار:ابریشم  
قيمت8,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:390  
طرح (نقشه):لچک وترنج  
رنگ زمينه:کرم  
محل بافت:نایین  
مدت زمان بافت:17 ماه
رج شمار:50 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:یشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت4,000,000 تومان
وضعيتموجود است