توجه:امکان سفارش فرش‌هاي غير موجود از طريق تماس وجود دارد.
تصوير فرش
کُد:1  
طرح (نقشه):محرابی  
رنگ زمينه:مسی  
محل بافت:نائین  
مدت زمان بافت:23 ماه
رج شمار:170 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):200 * 130
نوع جنس:ابریشم  
جنس تار:ابریشم  
قيمت7,000,000 تومان
وضعيتموجود نيست
تصوير فرش
کُد:365  
طرح (نقشه):قابی غلط  
رنگ زمينه:لاکی  
محل بافت:نا ئین  
مدت زمان بافت:24 ماه
رج شمار:80 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):205 * 130
نوع جنس:ابریشم  
جنس تار:ابریشم  
قيمت10,000,000 تومان
وضعيتموجود است