توجه:امکان سفارش فرش‌هاي غير موجود از طريق تماس وجود دارد.
تصوير فرش
کُد:173  
طرح (نقشه):گلدان  
رنگ زمينه:بز  
محل بافت:نا ئین 52-44  
مدت زمان بافت:6 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):90 * 60
نوع جنس:پشم و ابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت150,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:174  
طرح (نقشه):گلدان  
رنگ زمينه:کرم  
محل بافت:نا ئین 55-46  
مدت زمان بافت:6 ماه
رج شمار:100 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):90 * 60
نوع جنس:پشم و ابریشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت900,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:177  
طرح (نقشه):گلدان  
رنگ زمينه:سورمه ای  
محل بافت:نا ئین  
مدت زمان بافت:6 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):50 * 50
نوع جنس:پشم و ابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت150,000 تومان
وضعيتموجود است