توجه:امکان سفارش فرش‌هاي غير موجود از طريق تماس وجود دارد.
تصوير فرش
کُد:394  
طرح (نقشه):لچك و ترنج  
رنگ زمينه:لاكي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:25 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت13,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:398  
طرح (نقشه):لچك و ترنج  
رنگ زمينه:كرم  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:24 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6لا  
قيمت13,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:400  
طرح (نقشه):لچك و ترنج  
رنگ زمينه:كرم  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:24 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشمو ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت13,000,000 تومان
وضعيتموجود است