توجه:امکان سفارش فرش‌هاي غير موجود از طريق تماس وجود دارد.
تصوير فرش
کُد:241  
طرح (نقشه):قابی غلط  
رنگ زمينه:کرم  
محل بافت:نا ئین  
مدت زمان بافت:8 ماه
رج شمار:81 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):150 * 100
نوع جنس:پشم و ابریشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت3,000,000 تومان
وضعيتموجود نيست
تصوير فرش
کُد:365  
طرح (نقشه):قابی غلط  
رنگ زمينه:لاکی  
محل بافت:نا ئین  
مدت زمان بافت:24 ماه
رج شمار:80 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):205 * 130
نوع جنس:ابریشم  
جنس تار:ابریشم  
قيمت10,000,000 تومان
وضعيتموجود است